Verklaring van de gegevensbescherming:

Wenzo gevestigd aan de Provincialeweg 77, 4909 AE OOSTEIND is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

website: https://wenzo.nl

Wenzo handpoppen, Provincialeweg 77, 4909 AE  Oosteind, telefoon: 0162-434391

Welke persoonsgegens verwerken we doordat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens dus zelf aan ons verstrekt:

- voor en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- email adres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Wij adviseren ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders/voogd.

Als u ervan overtuigd bent dat zonder uw toestemming door ons persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wenzo.nl zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Wenzo handpoppen verwerkt uw persoongegevens voor de volgende doelen:

- u telefonisch te benaderen bij vragen over de bestelling

- om te zorgen dat de bestelling op het juiste adres wordt afgeleverd

Geautomastiseerde besluitvorming:

Wenzo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee worden bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens:

Wenzo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn.

Delen met derden: 

Wenzo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Door de website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van u verzameld middels cookies. De cookies kunnen uw locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van uw activiteiten op onze website. Overige persoonsgegevens die u actief doorgeeft in correspondentie of in telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals in deze verklaring is vermeld.

Wenzo gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij verwerken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ook ue gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de site naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer oppslaat, ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wenzo en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of iemand anders te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@wenzo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ = de strook met nummers onderaan het bewijs, paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. Wenzo wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wenzo neemt de bescherming van uw gegevens serius en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons: info@wenzo.nl

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 - 2024 Wenzo handpoppen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel